KeyConnect

Välkommnen till Key Connect!

 

Key Connect hjälper företag och organisationer att genomföra förändring av IT-tjänster. När din organisations behov ändras erbjuder vi oberoende managementkompetens kring Molntjänster , Service Management och IT outsourcing för att förstärka er förändringsförmåga och sänka den operativa risken under genomförandet. Vi arbetar vanligtvis före och under transformerings/transiteringsprojekt med krav och behovsanalyser, moln/sourcingstrategi, och operativt lednings och affärsstöd. Key Connect har lång erfarenhet av praktisk hantering vid förändring av IT-tjänster. Vi analyserar, formulerar, initierar och leder införandet av nya och förbättrade IT-tjänster för stora och mellanstora företag, ofta tillsammans med någon större IT-tjänsteleverantörer på marnaden.

Våra tjänster

Vi arbetar vanligtvis i transformerings/transiteringsprojekt och med affärsstöd. Key Connect utför konsultuppdrag t.ex. utredningar och revisioner, stöd vid förändringsarbete eller upphandling av IT-tjänster. Eftersom våra konsulter har lång erfarenhet av kundrelation på managementnivå, är vi ofta anlitade att tillsammans med våra uppdragsgivare initiera och genomföra projekt/uppdrag för deras kunders räkning.

 

Key Connect startades 2006 och är verksamt huvudsaklingen inom Stockholmsområdet men våra kunder (och våra kunders kunder där vi ofta verkar) finns över hela Norden men med fokus på Stockholm och Sverige.

 

 

.

Key Connects konsulter har flera års erfarenhet som konsulter inom våra tjänsteområden. De är också certifierade inom projektledning (PPS) och ITIL Service Management.

 

Vanligen arbetar vi frågor och uppdrag som:

 

• Konsulttjänster vid förändringsplanering och modernisering

• IT-stöd i affärsutveckling

• IT - Arkitektur, Moln- och sourcingstrategi

• Utredning, analys och revision av molntjänster och leverantörer

• Stöd och/eller affärsprojektledare vid upphandlingar

• Interimsuppdrag ledning och styrning (teamleader, IT-chef)

• Projektledning, Teknisk projekledning

 

Copyright © All Rights Reserved