Våra konsulter är erfarna arkitekter och projektledare. Vår styrka märks genom lång erfarenhet av outsourcingtjänster och större ändringsprojekt.


Tjänster

Våra konsulter har flera års erfarenhet som konsulter inom sina respektive specialistområden. De är också certifierade inom projektledning (PPS) och IT Service Management(ITIL), IT-ledning och IT-Arkitektur.

> Kontakta oss för mer information


Vi har erfarna konsulter inom:
  • Utredning och Analys Infrastructure Management
  • Konsulttjänster vid rationalisering och förändringsplanering av infrastruktur
  • IT-stöd i affärsutveckling
  • IT - Arkitektur och strategi
  • Affärsprojektledare och afförsstöd vid upphandlingar
  • Teknisk ledning och styrning (teamleader, interim chef)
  • Projektledning, Teknisk projekledning